Posledné zmeny

06.06.2017Pridaný dokument: (73 sk) Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. ročník, variant A
06.06.2017Pridaný dokument: (135 sk) Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím - stupeň klasifikácie alebo slovné hodnotenie
01.06.2017Upravený dokument: (252 sk uni) Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko-čínske) v čínskom jazyku
01.06.2017Upravený dokument: (242 sk uni) Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko-čínske)
16.05.2017Upravený dokument: (6 sk) Protokol o opravnej maturitnej skúške