Informácie

Vzory pedagogickej dokumentácie, ďalšej dokumentácie a iné vzory pre školský rok 2017/2018 sú školám k dispozícii na webovej stránke ministerstva: https://edicnyportal.iedu.sk/Forms