Kontakt

Základné informácie:

Poštová adresa:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Knižnica pedagogickej dokumentácie a dokladov
Stromová 1
813 30 Bratislava

Telefón: +421 2 59374 294

Email: tatiana.poliakova@minedu.sk