Knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov

Vzory dokladov o získanom vzdelaníVzory pedagogickej dokumentácieVzory ďalšej dokumentácie a iné vzory
Filtre
Školský rok Typ školy alebo školského zariadenia Typ dokumentu
Zobraz podľa názvu
Zobraz podľa ID
 

#IDNáhľadNázovPrevziať
1.367Absolventský diplom pre konzervatóriumpdf Prevziať PDF
2.505Absolventský diplom pre ostatné vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej školepdf Prevziať PDF
3.535Absolventský diplom pre strednú zdravotnícku školupdf Prevziať PDF
4.093Absolventský diplom pre vyššie odborné vzdelaniepdf Prevziať PDF
5.368Dodatok k absolventskému diplomu pre konzervatóriumpdf Prevziať PDF
6.012Dodatok k absolventskému diplomu pre strednú odbornú školupdf Prevziať PDF
7.236Dodatok k absolventskému diplomu pre strednú zdravotnícku školupdf Prevziať PDF
8.004Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúškepdf Prevziať PDF
004angDodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúškepdf Prevziať PDF
004fraDodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúškepdf Prevziať PDF
004nemDodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúškepdf Prevziať PDF
004rusDodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúškepdf Prevziať PDF
004spaDodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúškepdf Prevziať PDF
004talDodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúškepdf Prevziať PDF
9.410bulDodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúškepdf Prevziať PDF
10.366Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške pre strednú odbornú školupdf Prevziať PDF
11.403Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške pre strednú zdravotnícku školupdf Prevziať PDF
12.238Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej pomaturitnej skúškepdf Prevziať PDF
13.043Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúškepdf Prevziať PDF
14.234Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania pre materské školy pdf Prevziať PDF
234angOsvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania pre materské školy pdf Prevziať PDF
234bulOsvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania pre materské školy pdf Prevziať PDF
234fraOsvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania pre materské školy pdf Prevziať PDF
234nemOsvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania pre materské školy pdf Prevziať PDF
234sk+rsnOsvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania pre materské školy pdf Prevziať PDF
234sk+ukrOsvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania pre materské školy pdf Prevziať PDF
234sk+madOsvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania pre materské školy pdf Prevziať PDF
15.343Osvedčenie o zaučenípdf Prevziať PDF
16.342Osvedčenie o zaškolenípdf Prevziať PDF
17.364Osvedčenie pre jazykové školypdf Prevziať PDF
18.365Osvedčenie pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúškypdf Prevziať PDF
19.506Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka (bilingválne slovensko-francúzske štúdium)pdf Prevziať PDF
20.040Vysvedčenie o absolventskej skúške pre konzervatóriá a tanečné konzervatóriápdf Prevziať PDF
21.010Vysvedčenie o absolventskej skúške pre strednú odbornú školupdf Prevziať PDF
22.221Vysvedčenie o absolventskej skúške pre strednú zdravotnícku školupdf Prevziať PDF
23.039Vysvedčenie o absolventskej skúške pre školu úžitkového výtvarníctvapdf Prevziať PDF
24.239Vysvedčenie o absolvovaní vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania pre SOŠpdf Prevziať PDF
25.305Vysvedčenie o maturitnej skúškepdf Prevziať PDF
305angVysvedčenie o maturitnej skúškepdf Prevziať PDF
305nemVysvedčenie o maturitnej skúškepdf Prevziať PDF
26.003Vysvedčenie o maturitnej skúške pdf Prevziať PDF
003sk+madVysvedčenie o maturitnej skúške pdf Prevziať PDF
003sk+ukrVysvedčenie o maturitnej skúške pdf Prevziať PDF
27.409Vysvedčenie o maturitnej skúške pdf Prevziať PDF
409bulVysvedčenie o maturitnej skúške pdf Prevziať PDF
28.405Vysvedčenie o maturitnej skúške pdf Prevziať PDF
405angVysvedčenie o maturitnej skúške pdf Prevziať PDF
405fraVysvedčenie o maturitnej skúške pdf Prevziať PDF
405nemVysvedčenie o maturitnej skúške pdf Prevziať PDF
405rusVysvedčenie o maturitnej skúške pdf Prevziať PDF
405spaVysvedčenie o maturitnej skúške pdf Prevziať PDF
405talVysvedčenie o maturitnej skúške pdf Prevziať PDF
29.099Vysvedčenie o maturitnej skúške pre pomaturitné kvalifikačné štúdiumpdf Prevziať PDF
30.369Vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške pre pomaturitné štúdium inovačné - zdokonal'ovaciepdf Prevziať PDF
369sk+madVysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške pre pomaturitné štúdium inovačné - zdokonal'ovaciepdf Prevziať PDF
31.098Vysvedčenie o záverečnej skúške pre odborné učilištepdf Prevziať PDF
32.007Vysvedčenie o záverečnej skúške pre strednú odbornú školupdf Prevziať PDF
007sk+madVysvedčenie o záverečnej skúške pre strednú odbornú školupdf Prevziať PDF
33.363Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúškypdf Prevziať PDF
34.224sk+rsnVysvedčenie pre 1. až 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom rusínskympdf Prevziať PDF
224uni+sk+rsnVysvedčenie pre 1. až 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom rusínskympdf Prevziať PDF
35.472Vysvedčenie pre 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy B variantpdf Prevziať PDF
36.487sk+madVysvedčenie pre 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy B variant s vyučovacím jazykom maďarskýmpdf Prevziať PDF
487uni+sk+madVysvedčenie pre 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy B variant s vyučovacím jazykom maďarskýmpdf Prevziať PDF
37.190Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školypdf Prevziať PDF
190uniVysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školypdf Prevziať PDF
38.191sk+madVysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy s vyučovacím jazykom maďarskýmpdf Prevziať PDF
191uni+sk+madVysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy s vyučovacím jazykom maďarskýmpdf Prevziať PDF
39.103Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník základnej školypdf Prevziať PDF
103uniVysvedčenie pre 1. až 4. ročník základnej školypdf Prevziať PDF
40.164Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadanímpdf Prevziať PDF
164uniVysvedčenie pre 1. až 4. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadanímpdf Prevziať PDF
41.147sk+madVysvedčenie pre 1. až 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarskýmpdf Prevziať PDF
147uni+sk+madVysvedčenie pre 1. až 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarskýmpdf Prevziať PDF
42.158sk+nemVysvedčenie pre 1. až 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom nemeckýmpdf Prevziať PDF
158uni+sk+nemVysvedčenie pre 1. až 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom nemeckýmpdf Prevziať PDF
43.227sk+ukrVysvedčenie pre 1. až 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom ukrajinským pdf Prevziať PDF
227uni+sk+ukrVysvedčenie pre 1. až 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom ukrajinským pdf Prevziať PDF
44.471Vysvedčenie pre 1. až 6. ročník špeciálnej základnej školy A variantpdf Prevziať PDF
45.486sk+madVysvedčenie pre 1. až 6. ročník špeciálnej základnej školy A variant s vyučovacím jazykom maďarskýmpdf Prevziať PDF
486uni+sk+madVysvedčenie pre 1. až 6. ročník špeciálnej základnej školy A variant s vyučovacím jazykom maďarskýmpdf Prevziať PDF
46.494sk+ukrVysvedčenie pre 5. - 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom ukrajinskýmpdf Prevziať PDF
494uni+sk+ukrVysvedčenie pre 5. - 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom ukrajinskýmpdf Prevziať PDF
47.107Vysvedčenie pre 5. až 9. ročník základnej školypdf Prevziať PDF
107uniVysvedčenie pre 5. až 9. ročník základnej školypdf Prevziať PDF
48.496sk+rsnVysvedčenie pre 5. až 9. ročník základnej školy a vyučovacím jazykom rusínskympdf Prevziať PDF
49.181Vysvedčenie pre 5. až 9. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a 5. až 9. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učeniapdf Prevziať PDF
181uniVysvedčenie pre 5. až 9. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a 5. až 9. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učeniapdf Prevziať PDF
50.166Vysvedčenie pre 5. až 9. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadanímpdf Prevziať PDF
166uniVysvedčenie pre 5. až 9. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadanímpdf Prevziať PDF
51.490uni+sk+madVysvedčenie pre 5. až 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarskýmpdf Prevziať PDF
52.481sk+madVysvedčenie pre 5. až 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarskýmpdf Prevziať PDF
53.493sk+nemVysvedčenie pre 5. až 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom nemeckýmpdf Prevziať PDF
493uni+sk+nemVysvedčenie pre 5. až 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom nemeckýmpdf Prevziať PDF
54.474Vysvedčenie pre 7. až 9. ročník špeciálnej základnej školy A variantpdf Prevziať PDF
55.488sk+madVysvedčenie pre 7. až 9. ročník špeciálnej základnej školy A variant s vyučovacím jazykom maďarskýmpdf Prevziať PDF
488uni+sk+madVysvedčenie pre 7. až 9. ročník špeciálnej základnej školy A variant s vyučovacím jazykom maďarskýmpdf Prevziať PDF
56.140Vysvedčenie pre gymnáziumpdf Prevziať PDF
140uniVysvedčenie pre gymnáziumpdf Prevziať PDF
57.092Vysvedčenie pre gymnázium pdf Prevziať PDF
092uniVysvedčenie pre gymnázium pdf Prevziať PDF
58.245Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - francúzske)pdf Prevziať PDF
245uniVysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - francúzske)pdf Prevziať PDF
59.243Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - španielske)pdf Prevziať PDF
243uniVysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - španielske)pdf Prevziať PDF
60.244spaVysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - španielske) v španielskom jazykupdf Prevziať PDF
244uni+spaVysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - španielske) v španielskom jazykupdf Prevziať PDF
61.198sk+madVysvedčenie pre gymnázium s vyučovacím jazykom maďarskýmpdf Prevziať PDF
198uni+sk+madVysvedčenie pre gymnázium s vyučovacím jazykom maďarskýmpdf Prevziať PDF
62.362sk+ukrVysvedčenie pre gymnázium s vyučovacím jazykom ukrajinskýmpdf Prevziať PDF
362uni+sk+ukrVysvedčenie pre gymnázium s vyučovacím jazykom ukrajinskýmpdf Prevziať PDF
63.417nemVysvedčenie pre gymnázium v nemeckom jazyku pdf Prevziať PDF
64.457Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 Q 01 hudba - skladba (1. až 4. ročník)pdf Prevziať PDF
65.119Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8226 7 hudobno - dramatické umenie (1. až 4. ročník)pdf Prevziať PDF
66.458Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8226 Q hudobno-dramatické umenie (1. až 4. ročník)pdf Prevziať PDF
67.121Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8227 7 tanec (1. až 4. ročník)pdf Prevziať PDF
68.460Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8227 Q tanec (1. až 4. ročník)pdf Prevziať PDF
69.120Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8228 7 spev (1. až 4. ročník)pdf Prevziať PDF
70.459Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8228 Q spev (1. až 4. ročník)pdf Prevziať PDF
71.118Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 7 01 hudba - skladba (1. až 4. ročník)pdf Prevziať PDF
72.112Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 7 02 hudba - dirigovanie (1. až 4. ročník)pdf Prevziať PDF
73.116Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 7 03 hudba - hra na klavíri (1. až 4. ročník)pdf Prevziať PDF
74.117Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 7 04 hudba - hra na organe (1. až 4. ročník)pdf Prevziať PDF
75.114Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 7 05 hudba - hra na zobcovej flaute, flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch (1. až 4. ročník)pdf Prevziať PDF
76.115Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 7 06 hudba - hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale (1. až 4. ročník)pdf Prevziať PDF
77.113Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 7 07 hudba - hra na akordeóne (1. až 4. ročník)pdf Prevziať PDF
78.451Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 Q 02 hudba - dirigovanie (1. až 4. ročník)pdf Prevziať PDF
79.455Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 Q 03 hudba - hra na klavíri (1. až 4. ročník)pdf Prevziať PDF
80.456Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 Q 04 hudba - hra na organe (1. až 4. ročník)pdf Prevziať PDF
81.453Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 Q 05 hudba - hra na zobcovej flaute, flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch (1. až 4. ročník)pdf Prevziať PDF
82.454Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 Q 06 hudba - hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale (1. až 4. ročník)pdf Prevziať PDF
83.452Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 Q 07 hudba - hra na akordeóne (1. až 4. ročník)pdf Prevziať PDF
84.450Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 Q 08 hudba - cirkevná hudba (1. až 4. ročník)pdf Prevziať PDF
85.111uniVysvedčenie pre konzervatóriumpdf Prevziať PDF
86.501Vysvedčenie pre medzinárodný program IBDPpdf Prevziať PDF
87.499Vysvedčenie pre medzinárodný program IBMYPpdf Prevziať PDF
88.498angVysvedčenie pre medzinárodný program IBPYP v anglickom jazykupdf Prevziať PDF
89.500Vysvedčenie pre medzinárodný program IBPYP v slovenskom jazykupdf Prevziať PDF
90.230uni+sk+angVysvedčenie pre medzinárodný program IGCSEpdf Prevziať PDF
91.231sk+angVysvedčenie pre medzinárodný program/IBDPpdf Prevziať PDF
92.110uniVysvedčenie pre nultý ročník základnej školypdf Prevziať PDF
93.154uni+sk+madVysvedčenie pre nultý ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarskýmpdf Prevziať PDF
94.136Vysvedčenie pre prípravný 1. až 3. ročník odborného učilišťapdf Prevziať PDF
136uniVysvedčenie pre prípravný 1. až 3. ročník odborného učilišťapdf Prevziať PDF
95.473Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy C variantpdf Prevziať PDF
96.485uni+sk+madVysvedčenie pre prípravný a 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy C variant s vyučovacím jazykom maďarskýmpdf Prevziať PDF
485sk+madVysvedčenie pre prípravný a 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy C variant s vyučovacím jazykom maďarskýmpdf Prevziať PDF
97.187Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 4. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre prípravný a 1. až 4. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učeniapdf Prevziať PDF
187uniVysvedčenie pre prípravný a 1. až 4. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre prípravný a 1. až 4. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učeniapdf Prevziať PDF
98.507Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 4. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutímpdf Prevziať PDF
99.465Vysvedčenie pre prípravný až 9. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutímpdf Prevziať PDF
465uniVysvedčenie pre prípravný až 9. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutímpdf Prevziať PDF
100.482sk+madVysvedčenie pre prípravný až 9. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím s vyučovacím jazykom maďarskýmpdf Prevziať PDF
482uni+sk+madVysvedčenie pre prípravný až 9. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím s vyučovacím jazykom maďarskýmpdf Prevziať PDF
101.508Vysvedčenie pre prípravný ročník základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutímpdf Prevziať PDF
102.478Vysvedčenie pre prípravný ročník špeciálnej základnej školy A a B variantpdf Prevziať PDF
103.211sk+madVysvedčenie pre prípravný ročník špeciálnej základnej školy variant A, B s vyučovacím jazykom maďarskýmpdf Prevziať PDF
211uni+sk+madVysvedčenie pre prípravný ročník špeciálnej základnej školy variant A, B s vyučovacím jazykom maďarskýmpdf Prevziať PDF
104.434Vysvedčenie pre súkromné gymnázium nemecko-slovenské 1. – 6. roč. gymnázia s 8-ročným štúdiompdf Prevziať PDF
105.437Vysvedčenie pre súkromnú základnú školu nemecko-slovenskú (1. ročník základnej školy)pdf Prevziať PDF
106.436Vysvedčenie pre súkromnú základnú školu nemecko-slovenskú (3. až 4. ročník základnej školy)pdf Prevziať PDF
107.435Vysvedčenie pre súkromnú školu nemecko-slovenskú (2.ročník základnej školy)pdf Prevziať PDF
108.462Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium 8227 Q 02 tanec - ľudový tanec (5. až 8. ročník)pdf Prevziať PDF
109.123Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium 8227 7 01 tanec - klasický tanec (5. až 8. ročník)pdf Prevziať PDF
110.124Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium 8227 7 02 tanec - ľudový tanec (5. až 8. ročník)pdf Prevziať PDF
111.126Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium 8227 7 03 tanec - moderný tanec (5. až 8. ročník)pdf Prevziať PDF
112.125Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium 8227 7 tanec (1. až 4. ročník)pdf Prevziať PDF
113.461Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium 8227 Q 01 tanec - klasický tanec (5. až 8. ročník)pdf Prevziať PDF
114.464Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium 8227 Q 03 tanec - moderný tanec (5. až 8. ročník)pdf Prevziať PDF
115.463Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium 8227 Q tanec (1. až 4. ročník)pdf Prevziať PDF
116.200sk+madVysvedčenie pre učebný odbor strednej odbornej skoly s vyučovacím jazykom maďarskýmpdf Prevziať PDF
200uni+sk+madVysvedčenie pre učebný odbor strednej odbornej skoly s vyučovacím jazykom maďarskýmpdf Prevziať PDF
117.142Vysvedčenie pre učebný odbor strednej odbornej školypdf Prevziať PDF
142uniVysvedčenie pre učebný odbor strednej odbornej školypdf Prevziať PDF
118.347uniVysvedčenie pre základnú umeleckú školupdf Prevziať PDF
119.127Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - hudobný odborpdf Prevziať PDF
120.128Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odborpdf Prevziať PDF
121.346Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorbypdf Prevziať PDF
122.129Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - tanečný odborpdf Prevziať PDF
123.130Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - výtvarný odborpdf Prevziať PDF
124.168uni+sk+angVysvedčenie pre základnú školu EISBpdf Prevziať PDF
125.165uni+sk+angVysvedčenie pre základnú školu EISBpdf Prevziať PDF
126.497uniVysvedčenie pre špeciálnu základnú školupdf Prevziať PDF
127.122Vysvedčenie pre študijné odbory strednej školypdf Prevziať PDF
128.137Vysvedčenie pre študijný odbor strednej odbornej školypdf Prevziať PDF
129.199sk+madVysvedčenie pre študijný odbor strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom maďarskýmpdf Prevziať PDF
199uni+sk+madVysvedčenie pre študijný odbor strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom maďarskýmpdf Prevziať PDF
130.009Výučný list pre učebný odbor odborného učilišťapdf Prevziať PDF
131.008Výučný list pre učebný odbor strednej odbornej školypdf Prevziať PDF
008sk+madVýučný list pre učebný odbor strednej odbornej školypdf Prevziať PDF
132.038Výučný list pre študijný odbor strednej odbornej školypdf Prevziať PDF
038sk+madVýučný list pre študijný odbor strednej odbornej školypdf Prevziať PDF
133.240Záverečné vysvedčenie pre praktickú školupdf Prevziať PDF
240sk+madZáverečné vysvedčenie pre praktickú školupdf Prevziať PDF
134.348uniZáverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školupdf Prevziať PDF
135.134Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - výtvarný odborpdf Prevziať PDF
136.131Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - hudobný odborpdf Prevziať PDF
137.132Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odborpdf Prevziať PDF
138.352Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorbypdf Prevziať PDF
139.133Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú škou - tanečný odborpdf Prevziať PDF