Iné vzory nepodliehajúce schvaľovaniu

# ID Názov Prevziať
1.
Výpis polročnej klasifikácie - vzor UIPŠ  Prevziať PDF
 2. Výpis polročnej klasifikácie - vzor UIPŠ s možnosťou editácie políčok  Prevziať PDF
396 Písomná forma internej časti maturitnej skúšky  Prevziať PDF
397 Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka  Prevziať PDF


Zmeny

Priestor na komentáre


(c) UIPŠ 2012, naposledy zmenené 3.3.2012