Zmeny v knižnici vzorov dokladov o získanom vzdelaní

19.1.2012 - Pridané

  • Výpis polročnej klasifikácie - vzor ÚIPŠ

3.3.2012 - Pridané

  • (396)    Písomná forma internej časti maturitnej skúšky    
  • (397)    Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
(c) UIPŠ 2012, naposledy zmenené 3.3..2012