Vzory dokladov o získanom vzdelaní platné pre školský rok 2011/12

# ID Názov Prevziať
1. 234 Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ  Prevziať PDF
  234sk+mad Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ  Prevziať PDF
2. 364 Osvedčenie pre jazykové školy  Prevziať PDF
3. 365 Osvedčenie pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky  Prevziať PDF
4. 092 Vysvedčenie - gymnázium - 7902 5  Prevziať PDF
  092uni Vysvedčenie - gymnázium - 7902 5  Prevziať PDF
5. 239 Vysvedčenie o absolvovaní kurzu vzdelávania na získanie základného vzdelania  Prevziať PDF
6. 361 Vysvedčenie o absolvovaní kurzu vzdelávania na získanie základného vzdelania (slovensko - maďarské)  Prevziať PDF
7. 241 Vysvedčenie o skúške z jednotlivých vyučovacích predmetov (gymnázium, SOŠ, konzervatórium)  Prevziať PDF
8. 363 Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške  Prevziať PDF
9. 224 Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom rusínskym  Prevziať PDF
  224uni Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom rusínskym  Prevziať PDF
10. 174 Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím  Prevziať PDF
  174uni Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím  Prevziať PDF
11. 190 Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník PrŠ  Prevziať PDF
  190uni Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník PrŠ  Prevziať PDF
12. 191 Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník PrŠ s VJM  Prevziať PDF
  191uni Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník PrŠ s VJM  Prevziať PDF
13. 167 Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník ŠZŠ A variant  Prevziať PDF
  167uni Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník ŠZŠ A variant  Prevziať PDF
14. 205 Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník ŠZŠ A variant s VJM  Prevziať PDF
  205uni Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník ŠZŠ A variant s VJM  Prevziať PDF
15. 169 Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník ŠZŠ B variant  Prevziať PDF
  169uni Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník ŠZŠ B variant  Prevziať PDF
16. 207 Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník ŠZŠ B variant s VJM  Prevziať PDF
  207uni Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník ŠZŠ B variant s VJM  Prevziať PDF
17. 164 Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník ZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním  Prevziať PDF
  164uni Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník ZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním  Prevziať PDF
18. 103 Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník ZŠ  Prevziať PDF
  103uni Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník ZŠ  Prevziať PDF
19. 147 Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník ZŠ s VJM  Prevziať PDF
  147uni Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník ZŠ s VJM  Prevziať PDF
20. 227 Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník ZŠ s VJU  Prevziať PDF
  227uni Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník ZŠ s VJU  Prevziať PDF
21. 158 Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom nemeckým  Prevziať PDF
  158uni Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom nemeckým  Prevziať PDF
22. 351 Vysvedčenie pre 4. a 8. a 9. ročník ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a 4. a 8. a 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia  Prevziať PDF
23. 353 Vysvedčenie pre 4. a 8. a 9. ročník ZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním  Prevziať PDF
24. 349 Vysvedčenie pre 4. a 8. až 10. ročník ŠZŠ B variant  Prevziať PDF
  349uni Vysvedčenie pre 4. a 8. až 10. ročník ŠZŠ B variant  Prevziať PDF
25. 360 Vysvedčenie pre 4. a 8. až 10. ročník ŠZŠ B variant s VJM  Prevziať PDF
  360uni Vysvedčenie pre 4. a 8. až 10. ročník ŠZŠ B variant s VJM  Prevziať PDF
26. 179 Vysvedčenie pre 4. ročník 8. - 10. ročník ŠZŠ variant C  Prevziať PDF
27. 203uni Vysvedčenie pre 4. ročník 8. až 10. ročník ŠZŠ C variant s VJM  Prevziať PDF
28. 175 Vysvedčenie pre 4. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím  Prevziať PDF
  175uni Vysvedčenie pre 4. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím  Prevziať PDF
29. 217 Vysvedčenie pre 4. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím s VJM  Prevziať PDF
  217uni Vysvedčenie pre 4. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím s VJM  Prevziať PDF
30. 180 Vysvedčenie pre 4. ročník ŠZŠ A variant  Prevziať PDF
  180uni Vysvedčenie pre 4. ročník ŠZŠ A variant  Prevziať PDF
31. 216 Vysvedčenie pre 4. ročník ŠZŠ A variant s VJM  Prevziať PDF
  216uni Vysvedčenie pre 4. ročník ŠZŠ A variant s VJM  Prevziať PDF
32. 150 Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník ZŠ s VJM  Prevziať PDF
  150uni Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník ZŠ s VJM  Prevziať PDF
33. 232 Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník ZŠ s VJU  Prevziať PDF
  232uni Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník ZŠ s VJU  Prevziať PDF
34. 162 Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom nemeckým  Prevziať PDF
  162uni Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom nemeckým  Prevziať PDF
35. 182 Vysvedčenie pre 5. a 6. ročník ŠZŠ A variant  Prevziať PDF
  182uni Vysvedčenie pre 5. a 6. ročník ŠZŠ A variant  Prevziať PDF
36. 214 Vysvedčenie pre 5. a 6. ročník ŠZŠ A variant s VJM  Prevziať PDF
  214uni Vysvedčenie pre 5. a 6. ročník ŠZŠ A variant s VJM  Prevziať PDF
37. 166 Vysvedčenie pre 5. a 7. ročník ZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním  Prevziať PDF
  166uni Vysvedčenie pre 5. a 7. ročník ZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním  Prevziať PDF
38. 176 Vysvedčenie pre 5. až 7. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím  Prevziať PDF
  176uni Vysvedčenie pre 5. až 7. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím  Prevziať PDF
39. 210 Vysvedčenie pre 5. až 7. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím s VJM  Prevziať PDF
  210uni Vysvedčenie pre 5. až 7. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím s VJM  Prevziať PDF
40. 171 Vysvedčenie pre 5. až 7. ročník ŠZŠ B variant  Prevziať PDF
  171uni Vysvedčenie pre 5. až 7. ročník ŠZŠ B variant  Prevziať PDF
41. 215 Vysvedčenie pre 5. až 7. ročník ŠZŠ B variant s VJM  Prevziať PDF
  215uni Vysvedčenie pre 5. až 7. ročník ŠZŠ B variant s VJM  Prevziať PDF
42. 183 Vysvedčenie pre 5. až 7. ročník ŠZŠ C variant  Prevziať PDF
  183uni Vysvedčenie pre 5. až 7. ročník ŠZŠ C variant  Prevziať PDF
43. 213 Vysvedčenie pre 5. až 7. ročník ŠZŠ C variant s VJM  Prevziať PDF
  213uni Vysvedčenie pre 5. až 7. ročník ŠZŠ C variant s VJM  Prevziať PDF
44. 181 Vysvedčenie pre 5. až 7. ročník ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a 5. až 7. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia  Prevziať PDF
  181uni Vysvedčenie pre 5. až 7. ročník ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a 5. až 7. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia  Prevziať PDF
45. 107 Vysvedčenie pre 5. až 8. ročník ZŠ  Prevziať PDF
  107uni Vysvedčenie pre 5. až 8. ročník ZŠ  Prevziať PDF
46. 350 Vysvedčenie pre 7. ročník ŠZŠ A variant  Prevziať PDF
  350uni Vysvedčenie pre 7. ročník ŠZŠ A variant  Prevziať PDF
47. 354 Vysvedčenie pre 7. ročník ŠZŠ A variant s VJM  Prevziať PDF
  354uni Vysvedčenie pre 7. ročník ŠZŠ A variant s VJM  Prevziať PDF
48. 177 Vysvedčenie pre 8. a 9. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím  Prevziať PDF
  177uni Vysvedčenie pre 8. a 9. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím  Prevziať PDF
49. 202 Vysvedčenie pre 8. a 9. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím s VJM  Prevziať PDF
  202uni Vysvedčenie pre 8. a 9. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím s VJM  Prevziať PDF
50. 184 Vysvedčenie pre 8. a 9. ročník ŠZŠ A variant  Prevziať PDF
  184uni Vysvedčenie pre 8. a 9. ročník ŠZŠ A variant  Prevziať PDF
51. 212 Vysvedčenie pre 8. a 9. ročník ŠZŠ A variant s VJM  Prevziať PDF
  212uni Vysvedčenie pre 8. a 9. ročník ŠZŠ A variant s VJM  Prevziať PDF
52. 109 Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ  Prevziať PDF
  109uni Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ  Prevziať PDF
53. 152 Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ s VJM  Prevziať PDF
  152uni Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ s VJM  Prevziať PDF
54. 233 Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ s VJU  Prevziať PDF
  233uni Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ s VJU  Prevziať PDF
55. 163 Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom nemeckým  Prevziať PDF
  163uni Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom nemeckým  Prevziať PDF
56. 141 Vysvedčenie pre gymnáziá s 8-ročným štúdiom  Prevziať PDF
57. 197 Vysvedčenie pre gymnáziá s 8-ročným štúdiom s VJM  Prevziať PDF
58. 140 Vysvedčenie pre gymnázium (denná)
 Prevziať PDF
  140uni Vysvedčenie pre gymnázium (denná)  Prevziať PDF
59. 245 Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - francúzske)  Prevziať PDF
  245uni Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - francúzske)  Prevziať PDF
60. 243 Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - španielske)  Prevziať PDF
  243uni Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - španielske)  Prevziať PDF
61. 244 Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - španielske) v španielskom jazyku  Prevziať PDF
  244uni Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - španielske) v španielskom jazyku  Prevziať PDF
62. 362 Vysvedčenie pre gymnzázium (slovensko - ukrajinské)  Prevziať PDF
  362uni Vysvedčenie pre gymnzázium (slovensko - ukrajinské)  Prevziať PDF
63. 111 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium  Prevziať PDF
  111uni Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium  Prevziať PDF
64. 112 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1. - 4. roč.)  Prevziať PDF
65. 113 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1. - 4. roč.)  Prevziať PDF
66. 114 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1. - 4. roč.)  Prevziať PDF
67. 115 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1. - 4. roč.)  Prevziať PDF
68. 116 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1. - 4. roč.)  Prevziať PDF
69. 118 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1. - 4. roč.)  Prevziať PDF
70. 119 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1. - 4. roč.)  Prevziať PDF
71. 120 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1. - 4. roč.)  Prevziať PDF
72. 121 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1. - 4. roč.)  Prevziať PDF
73. 125 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1. - 4. roč.)  Prevziať PDF
74. 117 Vysvedčenie pre Konzervatóriá (hudba - hra na organe)  Prevziať PDF
75. 110uni Vysvedčenie pre nultý ročník ZŠ  Prevziať PDF
76. 154uni Vysvedčenie pre nultý ročník ZŠ s VJM  Prevziať PDF
77. 187 Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 3 ročník ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a 1. až 3. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia  Prevziať PDF
  187uni Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 3 ročník ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a 1. až 3. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia  Prevziať PDF
78. 218 Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 3. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím s VJM  Prevziať PDF
  218uni Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 3. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím s VJM  Prevziať PDF
79. 173 Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 3. ročník ŠZŠ C variant  Prevziať PDF
  173uni Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 3. ročník ŠZŠ C variant  Prevziať PDF
80. 208 Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 3. ročník ŠZŠ C variant s VJM  Prevziať PDF
  208uni Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 3. ročník ŠZŠ C variant s VJM  Prevziať PDF
81. 185 Vysvedčenie pre prípravný ročník ŠZŠ A a B variant  Prevziať PDF
  185uni Vysvedčenie pre prípravný ročník ŠZŠ A a B variant  Prevziať PDF
82. 211 Vysvedčenie pre prípravný ročník ŠZŠ A, B variant s VJM  Prevziať PDF
  211uni Vysvedčenie pre prípravný ročník ŠZŠ A, B variant s VJM  Prevziať PDF
83. 136 Vysvedčenie pre prípravný, 1. - 3. ročník OU  Prevziať PDF
  136uni Vysvedčenie pre prípravný, 1. - 3. ročník OU  Prevziať PDF
84. 199 Vysvedčenie pre SOŠ študijný odbor s VJM  Prevziať PDF
  199uni Vysvedčenie pre SOŠ študijný odbor s VJM  Prevziať PDF
85. 122 Vysvedčenie pre študijné odbory SŠ  Prevziať PDF
86. 137 Vysvedčenie pre študijný odbor SOŠ  Prevziať PDF
87. 144 Vysvedčenie pre študijný odbor SZŠ  Prevziať PDF
88. 194uni Vysvedčenie pre študijný odbor SZŠ s VJM  Prevziať PDF
89. 235 Vysvedčenie pre SZŠ - diaľkové štúdium  Prevziať PDF
90. 123 Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (5. - 8. roč.)  Prevziať PDF
91. 124 Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (5. - 8. roč.)  Prevziať PDF
92. 126 Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (5. - 8. roč.)  Prevziať PDF
93. 142 Vysvedčenie pre učebný odbor SOŠ  Prevziať PDF
  142uni Vysvedčenie pre učebný odbor SOŠ  Prevziať PDF
94. 143 Vysvedčenie pre učebný odbor SZŠ  Prevziať PDF
95. 195uni Vysvedčenie pre učebný odbor SZŠ s VJM  Prevziať PDF
96. 200 Vysvedčenie pre učebný odbory s VJM  Prevziať PDF
  200uni Vysvedčenie pre učebný odbory s VJM  Prevziať PDF
97. 198 Vysvedčenie pre vyššie sekundárne vzdelávanie (gymnázium) s VJM  Prevziať PDF
  198uni Vysvedčenie pre vyššie sekundárne vzdelávanie (gymnázium) s VJM  Prevziať PDF
98. 347uni Vysvedčenie pre ZUŠ  Prevziať PDF
99. 127 Vysvedčenie pre ZUŠ - hudobný odbor  Prevziať PDF
100. 128 Vysvedčenie pre ZUŠ - literárno-dramatický odbor  Prevziať PDF
101. 346 Vysvedčenie pre ZUŠ - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby  Prevziať PDF
102. 129 Vysvedčenie pre ZUŠ - tanečný odbor  Prevziať PDF
103. 130 Vysvedčenie pre ZUŠ - výtvarný odbor  Prevziať PDF
104. 240 Záverečné vysvedčenie - PrŠ  Prevziať PDF
  240sk+mad Záverečné vysvedčenie - PrŠ  Prevziať PDF
105. 348uni Záverečné vysvedčenie pre ZUŠ  Prevziať PDF
106. 131 Záverečné vysvedčenie pre ZUŠ - hudobný odbor  Prevziať PDF
107. 132 Záverečné vysvedčenie pre ZUŠ - literárno-dramatický odbor  Prevziať PDF
108. 352 Záverečné vysvedčenie pre ZUŠ - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby  Prevziať PDF
109. 133 Záverečné vysvedčenie pre ZUŠ - tanečný odbor  Prevziať PDF
110. 134 Záverečné vysvedčenie pre ZUŠ - výtvarný odbor  Prevziať PDF


Zmeny v knižnici vzorov dokladov o získanom vzdelaní

Priestor na komentáre


(c) UIPŠ 2012, naposledy zmenené 30.1.2012