Vzory dokladov o získanom vzdelaní platné pre školský rok 2010/11

# ID Názov Prevziať
1. 011 Absolventský diplom - konzervatóriá  Prevziať PDF
2. 093 Absolventský diplom - ŠPMŠ a VOŠ  Prevziať PDF
3. 237 Diplom - SZŠ  Prevziať PDF
4. 236 Dodatok k absolventskému diplomu - SZŠ  Prevziať PDF
5. 238 Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej pomaturitnej skúške  Prevziať PDF
6. 043 Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške  Prevziať PDF
7. 029 Katalógový list žiaka - primárne vzdelávanie  Prevziať PDF
8. 234 Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ  Prevziať PDF
9. 018 Protokol o absolutóriu - škola úžitkového výtvarníctva  Prevziať PDF
10. 019 Protokol o absolutóriu - SOŠ - pomaturitné špecializačné a vyššie odborné štúdium  Prevziať PDF
11. 016 Protokol o komisionálnej skúške  Prevziať PDF
12. 021 Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky  Prevziať PDF
13. 005 Protokol o maturitnej skúške  Prevziať PDF
14. 006 Protokol o opravnej maturitnej skúške  Prevziať PDF
15. 020 Protokol o záverečnej skúške  Prevziať PDF
16. 092 Vysvedčenie - gymnázium - 7902 5  Prevziať PDF
17. 040 Vysvedčenie o absolventskej skúške - konzervatóriá  Prevziať PDF
18. 010 Vysvedčenie o absolventskej skúške - SOŠ  Prevziať PDF
19. 221 Vysvedčenie o absolventskej skúške - SZŠ  Prevziať PDF
20. 239 Vysvedčenie o absolvovaní kurzu vzdelávania na získanie základného vzdelania  Prevziať PDF
21. 099 Vysvedčenie o maturitnej skúške - pomaturitné kvalifikačné štúdium  Prevziať PDF
22. 241 Vysvedčenie o skúške z jednotlivých vyučovacích predmetov (gymnázium, SOŠ, konzervatórium)  Prevziať PDF
23. 098 Vysvedčenie o záverečnej skúške - OU  Prevziať PDF
24. 007 Vysvedčenie o záverečnej skúške - SOŠ  Prevziať PDF
25. 136 Vysvedčenie pre 1. - 3. ročník OU  Prevziať PDF
26. 190 Vysvedčenie pre 1. a 2. ročník PrŠ  Prevziať PDF
27. 191 Vysvedčenie pre 1. a 2. ročník PrŠ s VJM  Prevziať PDF
28. 167 Vysvedčenie pre 1. ročník ŠZŠ A variant  Prevziať PDF
29. 204 Vysvedčenie pre 1. ročník ŠZŠ A variant s VJM  Prevziať PDF
30. 169 Vysvedčenie pre 1. ročník ŠZŠ B variant  Prevziať PDF
31. 206 Vysvedčenie pre 1. ročník ŠZŠ B variant s VJM  Prevziať PDF
32. 101 Vysvedčenie pre 1. ročník ZŠ  Prevziať PDF
33. 164 Vysvedčenie pre 1. ročník ZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním  Prevziať PDF
34. 145 Vysvedčenie pre 1. ročník ZŠ s VJM  Prevziať PDF
35. 225 Vysvedčenie pre 1. ročník ZŠ s VJU  Prevziať PDF
36. 156 Vysvedčenie pre 1. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom nemeckým  Prevziať PDF
37. 222 Vysvedčenie pre 1. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom rusínskym  Prevziať PDF
38. 174 Vysvedčenie pre 2. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím  Prevziať PDF
39. 219 Vysvedčenie pre 2. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím s VJM  Prevziať PDF
40. 168 Vysvedčenie pre 2. ročník ŠZŠ A variant  Prevziať PDF
41. 205 Vysvedčenie pre 2. ročník ŠZŠ A variant s VJM  Prevziať PDF
42. 170 Vysvedčenie pre 2. ročník ŠZŠ B variant  Prevziať PDF
43. 207 Vysvedčenie pre 2. ročník ŠZŠ B variant s VJM  Prevziať PDF
44. 173 Vysvedčenie pre 2. ročník ŠZŠ C variant  Prevziať PDF
45. 209 Vysvedčenie pre 2. ročník ŠZŠ C variant s VJM  Prevziať PDF
46. 102 Vysvedčenie pre 2. ročník ZŠ  Prevziať PDF
47. 187 Vysvedčenie pre 2. ročník ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a 2. ročník špeciálnych tried pre žiakov s vývinovými poruchami učenia v ZŠ  Prevziať PDF
48. 165 Vysvedčenie pre 2. ročník ZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním  Prevziať PDF
49. 146 Vysvedčenie pre 2. ročník ZŠ s VJM  Prevziať PDF
50. 226 Vysvedčenie pre 2. ročník ZŠ s VJU  Prevziať PDF
51. 157 Vysvedčenie pre 2. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom nemeckým  Prevziať PDF
52. 223 Vysvedčenie pre 2. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom rusínskym  Prevziať PDF
53. 179 Vysvedčenie pre 3. a 4. ročník 7. - 10 ročník ŠZŠ varianty B a C a 3. a 4. ročník variant A slovné hodnotenie  Prevziať PDF
54. 203 Vysvedčenie pre 3. a 4. ročník 7. - 10. ročník ŠZŠ varianty B a C a 3. a 4. ročník ŠZŠ variant A slovné hodnotenie s VJM  Prevziať PDF
55. 180 Vysvedčenie pre 3. a 4. ročník A variant pre žiakov s mentálnym postihnutím  Prevziať PDF
56. 217 Vysvedčenie pre 3. a 4. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím s VJM  Prevziať PDF
57. 216 Vysvedčenie pre 3. a 4. ročník ŠZŠ A variant pre žiakov s mentálnym postihnutím s VJM  Prevziať PDF
58. 175 Vysvedčenie pre 3. až 4. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím  Prevziať PDF
59. 135 Vysvedčenie pre 3. ročník OU  Prevziať PDF
60. 193 Vysvedčenie pre 3. ročník PrŠ  Prevziať PDF
61. 192 Vysvedčenie pre 3. ročník PrŠ s VJM  Prevziať PDF
62. 103 Vysvedčenie pre 3. ročník ZŠ  Prevziať PDF
63. 147 Vysvedčenie pre 3. ročník ZŠ s VJM  Prevziať PDF
64. 227 Vysvedčenie pre 3. ročník ZŠ s VJU  Prevziať PDF
65. 158 Vysvedčenie pre 3. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom nemeckým  Prevziať PDF
66. 224 Vysvedčenie pre 3. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom rusínskym  Prevziať PDF
67. 104 Vysvedčenie pre 4. ročník ZŠ  Prevziať PDF
68. 148 Vysvedčenie pre 4. ročník ZŠ s VJM  Prevziať PDF
69. 229 Vysvedčenie pre 4. ročník ZŠ s VJU  Prevziať PDF
70. 159 Vysvedčenie pre 4. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom nemeckým  Prevziať PDF
71. 210 Vysvedčenie pre 5. a 6. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím s VJM  Prevziať PDF
72. 182 Vysvedčenie pre 5. a 6. ročník ŠZŠ A variant  Prevziať PDF
73. 214 Vysvedčenie pre 5. a 6. ročník ŠZŠ A variant s VJM  Prevziať PDF
74. 171 Vysvedčenie pre 5. a 6. ročník ŠZŠ B variant  Prevziať PDF
75. 215 Vysvedčenie pre 5. a 6. ročník ŠZŠ B variant s VJM  Prevziať PDF
76. 183 Vysvedčenie pre 5. a 6. ročník ŠZŠ C variant  Prevziať PDF
77. 213 Vysvedčenie pre 5. a 6. ročník ŠZŠ C variant s VJM  Prevziať PDF
78. 181 Vysvedčenie pre 5. a 6. ročník ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a 5. a 6. ročník špeciálnych tried pre žiakov s vývinovými poruchami učenia v ZŠ  Prevziať PDF
79. 166 Vysvedčenie pre 5. a 6. ročník ZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním  Prevziať PDF
80. 176 Vysvedčenie pre 5. až 6. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím  Prevziať PDF
81. 105 Vysvedčenie pre 5. ročník ZŠ  Prevziať PDF
82. 149 Vysvedčenie pre 5. ročník ZŠ s VJM  Prevziať PDF
83. 230 Vysvedčenie pre 5. ročník ZŠ s VJU  Prevziať PDF
84. 160 Vysvedčenie pre 5. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom nemeckým  Prevziať PDF
85. 106 Vysvedčenie pre 6. ročník ZŠ  Prevziať PDF
86. 155 Vysvedčenie pre 6. ročník ZŠ s VJM  Prevziať PDF
87. 231 Vysvedčenie pre 6. ročník ZŠ s VJU  Prevziať PDF
88. 161 Vysvedčenie pre 6. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom nemeckým  Prevziať PDF
89. 184 Vysvedčenie pre 7. až 9. ročník A variant pre žiakov s mentálnym postihnutím  Prevziať PDF
90. 177 Vysvedčenie pre 7. až 9. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím  Prevziať PDF
91. 202 Vysvedčenie pre 7. až 9. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím s VJM  Prevziať PDF
92. 212 Vysvedčenie pre 7. až 9. ročník ŠZŠ A variant s VJM  Prevziať PDF
93. 107 Vysvedčenie pre 7. ročník ZŠ  Prevziať PDF
94. 150 Vysvedčenie pre 7. ročník ZŠ s VJM  Prevziať PDF
95. 232 Vysvedčenie pre 7. ročník ZŠ s VJU  Prevziať PDF
96. 162 Vysvedčenie pre 7. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom nemeckým  Prevziať PDF
97. 233 Vysvedčenie pre 8. a 9. ročník ZŠ s VJU  Prevziať PDF
98. 163 Vysvedčenie pre 8. až 9. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom nemeckým  Prevziať PDF
99. 108 Vysvedčenie pre 8. ročník ZŠ  Prevziať PDF
100. 151 Vysvedčenie pre 8. ročník ZŠ s VJM  Prevziať PDF
101. 109 Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ  Prevziať PDF
102. 152 Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ s VJM  Prevziať PDF
103. 141 Vysvedčenie pre gymnáziá s 8-ročným štúdiom  Prevziať PDF
104. 197 Vysvedčenie pre gymnáziá s 8-ročným štúdiom s VJM  Prevziať PDF
105. 140 Vysvedčenie pre gymnázium (so vzdelávacími oblasťami)  Prevziať PDF
106. 245 Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - francúzske)  Prevziať PDF
107. 243 Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - španielske)  Prevziať PDF
108. 244 Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - španielske) v španielskom jazyku  Prevziať PDF
109. 196 Vysvedčenie pre gymnázium s VJM (7902 5)  Prevziať PDF
110. 111 Vysvedčenie pre Konzervatóriá (hudba - cirkevná hudba)  Prevziať PDF
111. 112 Vysvedčenie pre Konzervatóriá (hudba - dirigovanie)  Prevziať PDF
112. 113 Vysvedčenie pre Konzervatóriá (hudba - hra na akordeóne)  Prevziať PDF
113. 114 Vysvedčenie pre Konzervatóriá (hudba - hra na dychové hudobné nástroje)  Prevziať PDF
114. 115 Vysvedčenie pre Konzervatóriá (hudba - hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale)  Prevziať PDF
115. 116 Vysvedčenie pre Konzervatóriá (hudba - hra na klavíri)  Prevziať PDF
116. 117 Vysvedčenie pre Konzervatóriá (hudba - hra na organe)  Prevziať PDF
117. 118 Vysvedčenie pre Konzervatóriá (hudba - skladba)  Prevziať PDF
118. 119 Vysvedčenie pre Konzervatóriá (hudobno - dramatické umenie)  Prevziať PDF
119. 120 Vysvedčenie pre Konzervatóriá (spev)  Prevziať PDF
120. 121 Vysvedčenie pre Konzervatóriá (tanec)  Prevziať PDF
121. 110 Vysvedčenie pre nultý ročník ZŠ  Prevziať PDF
122. 154 Vysvedčenie pre nultý ročník ZŠ s VJM  Prevziať PDF
123. 178 Vysvedčenie pre prípravný a 1. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím  Prevziať PDF
124. 218 Vysvedčenie pre prípravný a 1. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím s VJM  Prevziať PDF
125. 172 Vysvedčenie pre prípravný a 1. ročník ŠZŠ C variant  Prevziať PDF
126. 208 Vysvedčenie pre prípravný a 1. ročník ŠZŠ C variant s VJM  Prevziať PDF
127. 186 Vysvedčenie pre prípravný ročník a 1. ročník ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a 1. ročník špeciálnych tried pre žiakov s vývinovými poruchami učenia v ZŠ  Prevziať PDF
128. 228 Vysvedčenie pre prípravný ročník OU  Prevziať PDF
129. 185 Vysvedčenie pre prípravný ročník ŠZŠ A, B variant  Prevziať PDF
130. 211 Vysvedčenie pre prípravný ročník ŠZŠ A, B variant s VJM  Prevziať PDF
131. 201 Vysvedčenie pre študijné odbory s VJM  Prevziať PDF
132. 139 Vysvedčenie pre študijné odbory SOŠ  Prevziať PDF
133. 242 Vysvedčenie pre študijné odbory SOŠ a OU  Prevziať PDF
134. 137 Vysvedčenie pre študijný odbor SOŠ  Prevziať PDF
135. 144 Vysvedčenie pre študijný odbor SZŠ  Prevziať PDF
136. 194 Vysvedčenie pre študijný odbor SZŠ s VJM  Prevziať PDF
137. 122 Vysvedčenie pre SUŠ  Prevziať PDF
138. 235 Vysvedčenie pre SZŠ - diaľkové štúdium  Prevziať PDF
139. 123 Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (tanec - klasický tanec)  Prevziať PDF
140. 124 Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (tanec - ľudový tanec)  Prevziať PDF
141. 126 Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (tanec - moderný tanec)  Prevziať PDF
142. 125 Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (tanec)  Prevziať PDF
143. 200 Vysvedčenie pre učebné odbory s VJM  Prevziať PDF
144. 189 Vysvedčenie pre učebné odbory SOŠ a OU  Prevziať PDF
145. 188 Vysvedčenie pre učebné odbory SOŠ a OU s VJM  Prevziať PDF
146. 142 Vysvedčenie pre učebný odbor SOŠ  Prevziať PDF
147. 143 Vysvedčenie pre učebný odbor SZŠ  Prevziať PDF
148. 195 Vysvedčenie pre učebný odbor SZŠ s VJM  Prevziať PDF
149. 198 Vysvedčenie pre vyššie sekundárne vzdelávanie (gymnázium) s VJM  Prevziať PDF
150. 199 Vysvedčenie pre vyššie sekundárne vzdelávanie študijných odborov s VJM  Prevziať PDF
151. 127 Vysvedčenie pre ZUŠ - hudobný odbor  Prevziať PDF
152. 128 Vysvedčenie pre ZUŠ - literárno-dramatický odbor  Prevziať PDF
153. 129 Vysvedčenie pre ZUŠ - tanečný odbor  Prevziať PDF
154. 130 Vysvedčenie pre ZUŠ - výtvarný odbor  Prevziať PDF
155. 038 Výučný list - k maturitnej skúške  Prevziať PDF
156. 008 Výučný list - k záverečnej skúške  Prevziať PDF
157. 240 Záverečné vysvedčenie - PrŠ  Prevziať PDF
158. 131 Záverečné vysvedčenie pre ZUŠ - hudobný odbor  Prevziať PDF
159. 132 Záverečné vysvedčenie pre ZUŠ - literárno-dramatický odbor  Prevziať PDF
160. 133 Záverečné vysvedčenie pre ZUŠ - tanečný odbor  Prevziať PDF
161. 134 Záverečné vysvedčenie pre ZUŠ - výtvarný odbor  Prevziať PDF
Zmeny v knižnici vzorov dokladov o získanom vzdelaní

Priestor na komentáre


(c) UIPŠ 2011, naposledy zmenené 29.6.2011